ServMax™ GMax-2
突出特性
  • Intel® Xeon® Scalable 系列處理器
  • 10U機架式服務器
  • Up to 24 DDR4 DIMM
  • 支持22個2.5”硬盤
  • 6 x 3000w冗余電源
  • 豐富的擴展性
適用范圍
  • 應用于自動駕駛技術
  • 全球氣候模擬
  • 深度學習
  • 高性能計算等